Zaproszenie do składania ofert do Zachodniopomorskiego OW NFZ
na zapewnienie opieki pielęgniarskiej
w szkołach Gminy Nowogard.

Zapraszamy świadczeniodawców realizujących zakres medycyny szkolnej do składania ofert świadczenia usługi opieki pielęgniarskiej w następujących szkołach:

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie
  • II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

Zatrudnienie od dnia 06 maja 2024r.

ul. Bohaterów Warszawy 78

72-200 Nowogard

W razie pytań proszę dzwonić : 91 39 26 291 / 91 39 25 107

Zaproszenie do składania ofert do Zachodniopomorskiego OW NFZ na zapewnienie opieki pielęgniarskiej w szkołach Gminy Nowogard.

Zapraszamy świadczeniodawców realizujących zakres medycyny szkolnej do składania ofert świadczenia usługi opieki pielęgniarskiej w następujących szkołach:

  1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie
  2. II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

Zatrudnienie od dnia 01 lutego 2024r.

ul. Bohaterów Warszawy 78

72-200 Nowogard

W razie pytań proszę dzwonić : 091 39 26 291 / 091 39 25 107

OFERTY PRACY NAUCZYCIELA ROK SZKOLNY 2023/2024 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 w NOWOGARDZIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie zatrudni na czas określony od 01.11.2023r. do 30.06.2024r. nauczyciela na stanowisku :

Nauczyciel Wspomagający w wymiarze 20/20 godzin tygodniowo

Wymagane dokumenty:
- Podanie;
- CV;
- Kopie dyplomów potwierdzające kwalifikacje na ww. stanowisko

 (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 01 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej i innych wymogach.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Nowogardzie w celu prowadzenia rekrutacji na ww. stanowiska.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół, ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard, do dnia 27.10.2023 r. do godz. 09.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy w SP 3 Nowogard  - n-l ……………………….”.

Dyrektor szkoły
Piotr Kazuba