2014 05 13 slajsinoDnia 12 maja 2014 r. 15 - osobowa grupa uczniów z klas 4-6 wraz z opiekunem A. Białczak uczestniczyła w zajęciach na terenie CZG R-XXI w Słajsinie.
Lekcję przeprowadziła pani Monika Olechnowicz-Krakowska, pracownik Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami. Zajęcia miały głównie na celu poznanie zakładu, który przyjmuje odpady, poddaje je mechaniczno- biologicznemu przetworzeniu, unieszkodliwia je oraz składuje z terenu 27 gmin województwa zachodniopomorskiego. Uczniowie zwiedzili między innymi sortownie, na których prowadzi się mechaniczne przetwarzanie odpadów, boksy na selektywne frakcje oraz magazyn biostabilizacji odpadów. Na koniec uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi zasadami segregacji odpadów oraz z obowiązkami właścicieli nieruchomości, a także samej gminy. Lekcja była bardzo ciekawa i przydatna. Uczniowie dowiedzieli się wszystkiego, co należy wiedzieć o gospodarowaniu odpadami w regionie CZG R-XXI.