2020 02 07 stomatolog plakatBurmistrz Nowogardu Robert Czapla zaprasza na
Bezpłatne leczenie stomatologiczne dla uczniów szkół podstawowych gminy Nowogard oraz II LO w Nowogardzie.

Z leczenia stomatologicznego będą mogli korzystać uczniowie SP 1, SP2, SP3, SP4 z Nowogardu, Szkół Podstawowych w Błotnie, Orzechowie, Strzelewie, Żabowie, Długołęce, Wierzbięcinie oraz uczniowie II LO.
Uczeń powinien okazać się ważną legitymacją szkolną lub zaświadczeniem wydanym przez szkołę potwierdzającą posiadanie statusu ucznia szkoły.
Na pierwszą wizytę uczeń niepełnoletni powinien przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu przeprowadzenia wywiadu zdrowotnego.
Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniem do ukończenia 19 roku przez ucznia.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:
1) Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia
2) Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane uczniom
3) Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji

Leczenie jest prowadzone w:

- Indywidualnej Praktyce Stomatologicznej NZOZ „MARDENT” Marcin Syfert
Nowogard ul. 15 lutego 17
tel. 536 048 616
Przyjęcia: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00

- Indywidualnej Praktyce Stomatologicznej Andrzej Rynkiewicz
Nowogard ul. Kościuszki 36 (przychodnia 2 piętro)
tel. 607 771 777
Przyjęcia: poniedziałek, czwartek, piątek w godz. 8.00 do 14.00
wtorek, środa w godz. 12.00 do 18.00

Przyjęcie ucznia przez lekarza dentystę wymaga wcześniejszej rejestracji.