pkazuba         g.marcinkowska

 Dyrektor szkoły
Piotr Kazuba

     Z-ca dyrektora
Grażyna Marcinkowska