pkazuba         g.marcinkowska     jackowskaW

 Dyrektor szkoły
Piotr
Kazuba

     Z-ca dyrektora
Grażyna
Marcinkowska
      Z-ca dyrektora
Wioletta
Jackowska