20230320 131003Projekt badawczy pt. MŁODE GŁOWY.OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI MŁODZIEŻY.Uczniowie naszej szkoły przystąpili do bezpłatnego projektu badawczego-klasa 6 a, b i c oraz 7 b. Projekt polegał na wypełnieniu anonimowej ankiety poprzez Internet. Projekt badawczy dotyczący poczucia własnej wartości i sprawczości, MŁODE GŁOWY to inicjatywa Fundacji UNAWEZA założonej przez Martynę Wojciechowską, realizowana przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg. Ma na celu szerokie zbadanie stanu psychicznego dzisiejszej młodzieży, a następnie stworzenie na bazie wyników kampanii edukacyjnej dla młodych ludzi, rodziców i nauczycieli. Wszystkie czynności badawcze podejmowane są w ramach trwającego
programu pt. SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, do którego przystąpiła nasza szkoła. Projekt kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (10-19 lat), a jego celem jest zbadanie, jaka jest ogólna kondycja psychiczna młodzieży, co tak naprawdę na nią wpływa oraz jak uczniowie w Polsce radzą sobie ze stresem i płynącą ze świata zewnętrznego presją. Jednym z głównych założeń, jakie sobie stawiamy jest przygotowanie na podstawie wyników badań kampanii społecznej, która pomoże młodym ludziom myśleć o sobie lepiej. ProjektMŁODE GŁOWY wpisuje się w działania podejmowane przez SZKOŁY ODPOWIEDZIALNE CYFROWO oraz w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2022/2023 określone przez MEN w pkt. 2.: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
art. Pedagog szkolny
Edyta Wieczorek