matematyka27 maja 2013 r. jak, co roku w naszej szkole odbył się Konkurs Matematyczny klas III. Do konkursu przystąpiło 24 uczniów reprezentujących 8 szkół podstawowych naszej gminy. Celem konkursu było rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności matematycznych, rozwijanie logicznego myślenia i poprawnego formułowania wniosków. Każdy uczeń otrzymał gotowy test do rozwiązania. Konkurs cieszył się powodzeniem. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i ambicją podchodzili do zadań i z niecierpliwością oczekiwali ogłoszenia wyników. Najlepszymi okazali się:

I miejsce – Gracjan Leyk (SP 1) Piotr Klimczak (SP 3)

II miejsce – Małgorzata Pertkiewicz (SP 3), Kacper Kopiecki ( SP Strzelewo)

III miejsce – Kalina Kaczmarek (SP 2)

Drużynowo:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy sukcesów w dalszej karierze uczniowskiej. Opiekunom dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu. Zapraszamy nowych, odważnych, uczniów do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.