DNTwE 2021Dnia 22 marca 2021 roku już po raz trzeci odbędzie się Dzień Nowych Technologii w Edukacji. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.

Nasza szkoła przystępuje do tego wydarzenia także trzeci raz. W ubiegłym tygodniu został wysłany formularz zgłoszeniowy do MeiN. Z oczywistych względów zaplanowane zostały zajęcia i warsztaty w formie zdalnej.

Będą to między innymi:

  • Znam funkcje aplikacji Teams i korzystam z nich.
  • Zdalne lekcje – multimedia, programy komputerowe i portale internetowe.
  • Platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl i inne podczas zdalnych lekcji.
  • Nowe technologie w SP nr 3 Nowogard - tworzenie prezentacji w programie PowerPoint, wykonanie projektu w programie Scratch, projekt plakatu promującego nowe technologie w edukacji w programie Gimp.
  • Kreatywna edukacja ekologiczna - udział w Konkursie Ekologicznym „Mistrz Recyklingu”- VII edycja - www.chlorofil.com.pl z użyciem urządzeń mobilnych.
  • Szachy w internecie. Zadania taktyczne i turniej online na portalu szachowym www.chess.com

Linki do materiałów o nowych technologiach w naszej szkole:

http://sp3.nowogard.pl/50-aktualnoci/1352-dzie-nowych-technologii

http://sp3.nowogard.pl/50-aktualnoci/1553-dzien-nowych-technologii-w-edukacji-2019

http://sp3.nowogard.pl/szkola/oferta-szkoly/biblioteka/1564-aktywna-tablica

http://sp3.nowogard.pl/50-aktualnoci/1635-mobilna-pracownia-multimedialna-dla-sp-nr-3-nowogard-nagroda-w-konkursie-osewyzwanie

http://sp3.nowogard.pl/50-aktualnoci/1642-harmonogram-codeweek-w-sp-nr-3

http://sp3.nowogard.pl/50-aktualnoci/1678-pierwsze-mlegitymacje-w-nowogardzie

http://sp3.nowogard.pl/50-aktualnoci/1695-zlot-osehero

http://sp3.nowogard.pl/50-aktualnoci/1769-mobilna-pracownia-jest-juz-w-naszej-szkole