2019AgataMarczukTalent Agata Marczuk uczennica SP nr 3 w Nowogardzie otrzymała

Stypendium Burmistrza Nowogardu "Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej"