2012 04 25 konkursARCHIDIECEZJALNY KONKURS  BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „SPOTKANIE ZE ŚW. ŁUKASZEM”

Celem konkursu było zachęcanie młodego człowieka do poznawania Pana Boga przez zgłębianie Ewangelii oraz kształtowanie postawy wiary, przylgnięcia do Chrystusa, który jest obecny w swoim słowie i sakramentach.

Udział w konkursie biblijnym stał się zachętą do życia Ewangelią w domu, w Kościele i  w szkole. Dnia 16 marca 2012 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie odbył się etap szkolny Konkursu Biblijnego „Spotkanie ze św. Łukaszem”. Dwudziestu uczestników po wcześniejszym zapoznaniu się z Ewangelią wg świętego Łukasza napisało test. Komisja w składzie: s. Maksymiliana Lik, Edward Tychoniec, Kazimiera Krusińska i Izabela Deluga wyłoniła trzy najlepsze uczennice, które wzięły udział w finale konkursu:

  1. Anna Hebda kl. V A
  2. Julia Szmyt kl. V A
  3. Hanna Grybowska kl. IV B

 

Finał Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego „Spotkanie ze św. Łukaszem” odbył się dnia 17 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej Nr 11w Szczecinie. Poziom prezentowany w finale konkursu był bardzo wysoki, co zostało dostrzeżone przez komisję konkursową.

Wszystkim, którzy włączyli się w zgłębianie tajemnicy Ewangelii według świętego Łukasza serdecznie dziękujemy, a ponadto zachęcamy do codziennego rozważania Pisma Świętego. Jak powiedział św. Hieronim: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Uczennice naszej szkoły nie zajęły pierwszych miejsc, ale sam udział w finale jest już szczególnym wyróżnieniem. Gratulujemy!

s. Maksymiliana Lik