Dzień 1 września 1988 roku stał się pierwszym dniem nauki szkolnej dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III w murach nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie. W następnym roku przybyły kolejne oddziały, doszły klasy IV. Powiększyło się również grono pedagogiczne.

Rok szkolny 1990/1991 jest jednym z najważniejszych w historii szkoły. W październiku oddano do użytku następny segment budynku, co umożliwiło rozpoczęcie nauki przez uczniów we wszystkich poziomach.

Po reformie szkolnictwa w 2001 roku powstały dwie oddzielne jednostki: Szkoła Podstawowa nr 3 i Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcące nr 2.

 

WAŻNIEJSZE DATY

  • 1. 09. 1988 r. - uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 3 w nowym budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 78, której pierwszym dyrektorem była Pani Anna Jaszczuk.
  • 1. 09. 1993 r. - utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w którego skład weszły SP 3 i II LO, którego dyrektorem był mgr Bogusław Dziura.
  • 27. 01.1995 r. - uroczyste otwarcie największej w województwie hali sportowej.
  • 1. 09.1995 r. - utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w składzie: SP 3, Gim 2 i II LO, którego dyrektorem był mgr Leszek Becela.
  • 1. 09. 2001 r. - powołanie samodzielnej Szkoły Podstawowej nr 3 z dyrektorem mgr Piotrem Kazubą.
  • 1. 10. 2004 r. otrzymaliśmy certyfikat przyznający tytuł "Szkoły z klasą".
  • 15. 10. 2008 r. podpisanie umowy partnerskiej o wymianie młodzieży pomiędzy SP nr 3 i Szkołą z Serbii.
  • 29. 04. 2009 r. XX-lecie szkoły. Uroczyste Nadanie Szkole imienia Polskich Olimpijczyków. Szkoła otrzymała sztandar oraz uchwalone zostało Święto Szkoły. Na uroczystościach obecni byli Olimpijczycy m.in. Rajmund Zieliński, Ewa Durska, Sylwia Bogacka, Konrad Wasielewski.

 

Kliknij aby pobrać biuletyn wydany z okazji:
UROCZYSTOŚCI NADANIA IMIENIA SZKOLE
XX – LECIE SZKOŁY (1988 - 2008)